ANAESTHESIOLOGY DOJ

Prof. & HoD

1

Dr. B. Ravi 18.04.2008

Associate Professor (2)

1

Dr. B. Manisha Kanagarajan 26.09.2007

2

Dr. Rama 12.09.2011

3

Dr. Usha Vijayaraghavan 07.02.2019

Assistant Professor (6)

1

Dr.Priyadharshini 09.07.2018

2

Dr. M. Vasanthakumar 06.07.2015

3

Dr. Karthik. K 06.07.2017

4

Dr. Prem Anand 13.09.2019

5

Dr. Sri Sowmiya 28.11.2017

6

Dr. P. Sivatharshini 17.10.2019

Senior Resident(4)

1

Dr. Vijayaragini 09.09.2017

2

Dr. Daxa H. Parmar 22.09.2018

3

Dr. S. Priyanka 13.09.2019

Junior Resident(7)

1

Dr. Ajay 01.07.2019

2

Dr. M. Gauthaman 24.09.2018

3

Dr. Sheena. V.R 13.11.2017

4

Dr. Vignesh.M 08.07.2019

5

Dr.Geetha Sahithi V.V.S 05.08.2019

6

Dr. Vimal Raj. S.A. 14.06.2019

7

Dr Jaza Meswaiah 29.07.2019
 
 
   
 
 

Copyright © 2019 ACS Medical College and Hospital. All Rights Reserved.Designed by SGS Technologie Pvt Ltd.